Konzultácie týkajúce sa internetovej aplikácievýkaz Škol (MŠVVŠ SR) 31-92

ŠVS Bratislava

Gabika Némethová
gabika.nemethova@svsba.sk
0911 275781