Kontakty na zamestnancov CVTI SR

ZŠ, SŠ, špeciálne školy, VŠ:

Ing. Berta Petríková
berta.petrikova@cvtisr.sk
02/69295601