Kontakty na zamestnancov OÚ - konzultácie k Registru základných, stredných a špeciálnych škôl

OÚ Bratislava

Ľubomír Čamek
lubomir.camek@minv.sk
0961 046 435, 0915 837 224

OÚ Trnava
Ing. Martin Krivošík
martin.krivosik@minv.sk
033/ 5550 136

OÚ Trenčín
Mgr. Daniel Divinský
daniel.divinsky@minv.sk
032/ 7411 328, 0918 844 598

OÚ Nitra
Bc. Patrícia Rosivalová
patricia.rosivalova2@minv.sk
037/ 6969 332
OÚ Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak3@minv.sk
041/ 7335 882

OÚ Banská Bystrica
Mgr. Eva Lichá
eva.licha@minv.sk
048/ 4306 637

OÚ Prešov
Mgr. Miloš Križan
milos.krizan@minv.sk
051/ 7462 712

OÚ Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@minv.sk
055/ 7245 448