Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Základné / stredné / špeciálne školy:

1 Bratislava 289 z 325
88.9%
2 Trnava 280 z 321
87.2%
3 Trenčín 220 z 276
79.7%
4 Nitra 331 z 405
81.7%
5 Žilina 349 z 387
90.2%
6 Banská Bystrica 305 z 411
74.2%
7 Prešov 477 z 583
81.8%
8 Košice 439 z 475
92.4%
Spolu 2690 z 3183
84.5%

Rektoráty vysokých škôl:

1 Bratislava 6 z 13
46.2%
2 Trnava 1 z 4
25%
3 Trenčín 1 z 3
33.3%
4 Nitra 3 z 3
100%
5 Žilina 3 z 3
100%
6 Banská Bystrica 2 z 4
50%
7 Prešov 1 z 2
50%
8 Košice 3 z 4
75%
Spolu 20 z 36
55.6%